atavizam


atavizam
m biol atavism;/zg throwback
* * *
• reversion

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • atavìzam — m 〈G zma, N mn zmi〉 1. {{001f}}biol. oznaka ili svojstvo predaka koje normalno u vrsti više ne postoji, ali se neočekivano opet, pojedinačno, pojavi 2. {{001f}}općenito, primitivni zaostatak iz prošlih vremena, ono što je vrijeme pregazilo ✧… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • atavizam — atavìzam m <G zma, N mn zmi> DEFINICIJA 1. biol. oznaka ili svojstvo predaka koje normalno u vrsti više ne postoji, ali se neočekivano opet, pojedinačno, pojavi 2. općenito, primitivni zaostatak iz prošlih vremena, ono što je vrijeme… …   Hrvatski jezični portal

  • atavistički — atavìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na atavizam [atavistički nagon] ETIMOLOGIJA vidi atavizam …   Hrvatski jezični portal

  • atavìstičkī — prid. koji se odnosi na atavizam [∼ nagon] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • atavist — atàvist m DEFINICIJA onaj koji zagovara atavističke ideje ETIMOLOGIJA vidi atavizam …   Hrvatski jezični portal

  • atavističan — atavìstičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji ima svojstva atavizma ETIMOLOGIJA vidi atavizam …   Hrvatski jezični portal